Ana Sayfa Son Dakika 9 Aralık 2020 14 Görüntüleme

Feyzioğlu’ndan Bakan Gül’e reform önerisi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hukukta yeni ıslahat çalışmaları çerçevesinde Türkiye Barolar Birliği (TBB) Lideri Metin Feyzioğlu ile bir ortaya geldi.

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından görüşmeye ait paylaşımda bulundu. Bakan Gül paylaşımında, “Türkiye Barolar Birliği Lideri Sayın Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ile bir ortaya gelerek görüş alışverişinde bulunduk. Barolarımızın ve avukatlarımızın kıymetli katkıları çalışmalarımıza her vakit olduğu üzere ışık tutacaktır” sözlerini kullandı.

TEKLİFLERİNİ VE BEKLENTİLERİNİ GÜL’E İLETTİ

Öte yandan, Feyzioğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hukukta yeni ıslahat periyodu başlatıyoruz” açıklamasının akabinde yeni devirde gerçekleşmesini bekledikleri ıslahatları, meseleler ve tahlil teklifleri ile birlikte Bakan Gül’e ilettiği öğrenildi. Feyzioğlu, Yargı Islahatı Strateji Evrakı ile ortaya konulan süreç çerçevesinde yapılmasını bekledikleri yeni ıslahatları içeren yazıyı da Bakan Gül’e verdi. Feyzioğlu’nun, avukatların lisana getirdiği talepleri de Bakan Gül’e ilettiği belirtildi.

Görüşme sonrası Türkiye Barolar Birliği’nden yapılan açıklamada, Bakan Gül’e sunulan problemler ve tahlil teklifleri 28 hususta şöyle sıralandı:

“KADINA ŞİDDET OLAYLARINDA UZLAŞTIRMA YOLUNA GİDİLMESİN”

“1- Bayana ve çocuğa yönelik şiddetle gayrette Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Barolar Birliği ve barolar ortak çalışma yürütmelidir. Mağdurlara isimli yardım kapsamında fakat işin ivediliğine binaen maddi durum araştırması yapılmaksızın barolarca avukat görevlendirmesi yapılmalıdır. Mağdur ile mülakat yapan avukat, bayana ve çocuğa yönelik şiddetle türel gayrette uzmanlaşmış ve bu cürümlerin mağdurları ile irtibat kurma konusunda eğitim almış olmalıdır. Mağdur sürecin hiçbir evresinde fiziken de yalnız bırakılmamalı, gidilecek tüm resmi makam ve kurumlara isimli yardım listesi alt kümesinden görevlendirilmiş avukatıyla gitmelidir. Bayana Yönelik Şiddet ve Aile içi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Gayrete Dair Avrupa Kurulu Mukavelesi kapsamında bayana karşı kolay yaralama, hakaret ve tehdit hatalarında uzlaştırma yoluna gidilmemesi gerektiği değerlendirilmelidir.

2- Birinci yargı ıslahatı paketi kapsamında TBMM’ce yapılan kanun değişikliği ile yürürlüğe giren hukuk alanındaki mesleklere giriş imtihanından geri adım atılmamalı, 2019’da hukuk fakültelerine kayıt yaptıran öğrencilerden başlamak üzere hukuk fakültesi mezunlarının bu imtihana tabi olacağı daima vurgulanarak hukuk fakültelerinin eğitim-öğretim kalitelerini artırması zorunluluğuna işaret edilmelidir.

“YENİ HUKUK FAKÜLTESİ AÇILMAMALI”

3- Birinci yargı ıslahatı paketi çerçevesinde, hukuk fakültelerine girişte aranan eşiğin 100 bine ve akabinde 80 bine yükseltilmesinde büyük yarar vardır.

4- Mevcutlar, istek edilen düzeye gelinceye kadar, uzun bir mühlet yeni hukuk fakültesi açılmamalıdır.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI KURUMU ÖNERİSİ

5- Hakim ve savcı yardımcılığı kurumu getirilmelidir.

6- Avukat, hakim ve savcı olmak isteyen herkese hukuk fakültesi mezuniyeti sonrasında YÖK tarafından görevlendirilen az sayıda üniversite bünyesinde özel açılacak yüksek lisans programını tamamlama mecburiliği üzerinde çalışılmalıdır.

“ADALET AKADEMİSİNDE TBB DE TEMSİL EDİLMELİ”

7- Türkiye Adalet Akademisinin, Türkiye Barolar Birliğinin de temsil edildiği genel heyeti kaldırılmış, yerine Müracaat Heyeti oluşturulmuştur. Bu heyette Türkiye Barolar Birliğinin de temsil edilmesi sağlanmalıdır.

8- Yargıçların bağımsızlığını ve teminatını, savcıların teminatını eksiksiz sağlamak üzere Yargıçlar ve Savcılar Şurası, ‘Hakimler Kurulu’ ve ‘Savcılar Kurulu’ olarak ikiye ayrılmalıdır. Birine Yargıtay Lideri, başkasına Yargıtay Başsavcısının başkanlık etmesi düşünülmelidir.

“MÜLAKAT UYGULAMASINA SON VERİLMELİ”

9- Hakim ve savcı adaylarının gireceği imtihanlar da dahil olmak üzere kamuya işçi alımlarında tercihen mülakat uygulamasına son verilmelidir. Mülakat imtihanları devam edecek ise mülakatlar kamera kaydına alınmalı ve mülakata çağırılacak aday adaylarının sayısı, alımı yapılacak adayların örneğin yüzde 10 yahut 15’ini geçmemelidir. Böylelikle yazılı imtihanın manasını yitirmesi ve liyakat unsurundan uzaklaşıldığına dair her türlü tereddüt önlenmelidir.

10- Vatandaşların adalete erişimini sağlamak ve güçlendirmek açısından hukuksal himaye sigortası üzerinde çalışılmalıdır.

11- İstinaf kanun yolunda kararların nihaileşmesi için öngörülen hudutlar, temyiz kanun yoluna gidilebilecek kararların sayısını arttıracak formda düşürülmelidir.

“AYM KARARLARIYLA BAĞLILIK PRENSİBİNE İTİNA GÖSTERİLMELİ”

12- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesinin ferdi müracaatlarda verdiği ilkesel nitelikteki kararlara uygun karar verme, yargıçların terfisinde kesinlikle dikkate alınmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararlarıyla bağlılık prensibinin uygulamada yıpranmamasına ihtimam gösterilmelidir.

13- Stajyer avukatlara avukat yanında fiyatlı ve sigortalı çalışma hakkı tanınması angarya yasağını ihlal boyutlarına varan kıymetli bir insan hakları probleminin tahliline katkı sağlayacaktır.

AVUKATLAR İÇİN ‘KARİYER OFİSİ’ ÖNERİSİ

14- Baroların, stajyer avukatların iş bulmalarını yahut kendi ofislerini açmalarına yardımcı olmak için ‘kariyer ofisleri’ açması planlanmalıdır.

15- Kolluk amirliği adaylığına alımların kıymetli bir yüzdesinin hukuk fakültesi mezunları ortasından yapılması, soruşturma evresi isimli kolluk faaliyetlerinde hukuk devleti standartlarının yükselmesine büyük katkı sağlayacaktır.

16- Seri muhakeme kurumunda, seri muhakeme teklifinin uygulamada müdafi huzurunda yapılmasının yerleşmesi bu kurumdan beklenen hedefe yani aktif savunma hakkından feragat etmeden iş yükünün azaltılması maksadına ulaşılmasını sağlayacaktır.

17- Kamuda çalışan avukatların ek gösterge talepleri tahlile kavuşturulmalıdır.

18- CMK fiyat tarifesi, Avukatlık Taban Fiyat Tarifesi ile eşitlenmelidir.

AVUKATLARIN EMEKLİLİK MAAŞLARINA DÜZELTME

19- Hür avukatların emekli maaşları 1800 TL civarındadır. Birebir mühlet çalışıp emekli olmuş bir hakimin ise emekli maaşı yaklaşık 7 bin TL’dir. Şu durumda avukatların emekli maaşıyla taban muhtaçlıklarını dahi karşılama imkanları yoktur. Bu durum çözülmelidir.

20- Avukatlık hizmetinin her kaleminde KDV’nin düşürülmesi, vatandaşlarımızın adalete erişim hakkını güçlendirecektir.

21- Mahkemelerde duruşma saatlerine uyulmaması avukatın çalışma hürriyetini ihlal eder boyuta gelmiştir. Sabah 10.00 duruşmalarına öğlenden sonra hatta akşam üzeri girilmesi uzun müddettir olağan uygulamalara dönüşmüştür. Tahlil, iş planlamasının gerçek yapılması ve birinci duruşmanın verilen saatte açıldığının nizamlı olarak denetlenmesidir.

AVUKATLARIN SUNDUĞU EVRAKLAR SAHİH KABUL EDİLMELİ

22- Avukatların belgeye sunduğu kanıtların mahkeme tarafından yargılama sırasında bir defa de ilgili yerlerden toplanması muhakemelerin uzamasına neden olmaktadır. Sunulan dokümanlara ait münasebet gösterilerek bir uyuşmazlık çıkarılmadığı takdirde bunlar sahih kabul edilmelidir.

23- Uyuşmazlıkların doğmadan önlenmesini teminen gözetici avukatlık modelleri üzerinde çalışılmalıdır.

24- İş uyuşmazlıklarında talep eden her personele toplumsal hukuk devleti prensibi çerçevesinde isimli yardım kapsamında barolarca avukat görevlendirilmesi düzenlenmelidir.

25- Tutuklamada katalog hatalar gerekçesiz tutuklama kararlarına sebebiyet vermektedir. Ceza Muhakemesi Kanunu’ndaki katalog kaldırılmalıdır.

26- Uygulamada ceza mahkemelerinde yargıçların son celseye çoklukla kısa karar taslağını hazırlamış olarak gelmeleri müdafinin yaptığı savunmanın tesirini önemli oranda azaltmaktadır. Karar taslağını temel hakkındaki savunmayı dinlemeden hazırlayan hakim ister istemez ön yargılı hale gelmektedir. Bu sorunun tahlili için yalnızca kararın tefhim edileceği, kelam alınması ve kanıt ileri sürülmesi mümkün olmayan bir tefhim celsesi kanunla öngörülmelidir.

İMTİHANSIZ ARABULUCULUK

27- 15 yıl avukatlık, hakimlik, savcılık yahut hukuk fakültesi mezunu olmak kaydıyla valilik üzere üst seviye idarecilik yapmış olanların temel eğitim almaları kaydıyla imtihansız arabulucu olmalarına imkan sağlanmalıdır.

28- İstanbul Tahkim Merkezinin genel şurası, yönetimin direkt yahut dolaylı olarak atadığı genel şura üyeleri yerine Türkiye Barolar Birliğinin ve/veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin görevlendirdiği üyelerden oluşur ise ulusal ve memleketler arası yatırımcı açısından daha cazip hale gelir.”

Karar

iletişim : live:.cid.e85adaa203246898

şehirlerarası nakliyat | Eryaman Diş | instagram takipçi satın al
deneme bonusu en iyi casino siteleri slot siteleri cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halıs cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami avizesi cami avizesi cami süpürgesi cami süpürgesi deneme bonusu veren siteler Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bostancı escort ümraniye escort Maltepe escort Kartal escort ankara escort bakırköy escort ataköy escort şirinevler escort bahçeşehir escort escort istanbul muğla escort deneme bonusu
hack forum gaziantep escort gaziantep escort bedava hesaplar bonus veren siteler deneme bonusu deneme bonusu veren siteler bahis siteleri Canlı Maç izle bonus veren bahis siteleri taraftarium24 Selçuksports beylikdüzü escort