Ana Sayfa Son Dakika 10 Mart 2021 9 Görüntüleme

İşçinin sırtına yüklenen giderler ne olacak? İşte Uzaktan Çalışma Yönetmeliği’nin detayları…

Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle uzaktan çalışmanın yol ve asıllarının belirlenmesinin yanında uzaktan çalışmanın yapılamayacağı işler de belirlendi.

Yönetmelikle getirilecek düzenlemeler özetle şöyle:

UZAKTAN ÇALIŞMADA MUKAVELE YAPILACAK

Uzaktan çalışmaya ait iş kontratları yazılı halde yapılacak.

Kontratta; işin tarifi, yapılma formu, işin müddeti ve yeri, fiyat ve fiyatın ödenmesine ait konular, patron tarafından sağlanan iş araçları, ekipman ve bunların korunmasına ait kararlar tespit edilecek.

PATRONLA EMEKÇİ ORTASINDAKİ İRTİBAT KOŞULLARI BELİRLENECEK

Patronun emekçiyle bağlantı kurması ile genel ve özel çalışma kurallarına ait kararlar yer alacak.

UZAKTAN ÇALIŞMA İLE BİRLİKTE ORTAYA ÇIKAN MASRAFLARI PATRON KARŞILAYACAK

Gerekli olması halinde, uzaktan çalışmanın yapılacağı yer ile ilgili düzenlemeler iş yapılmaya başlamadan evvel tamamlanacak.

Bu düzenlemelerden kaynaklanan maliyetlerin karşılanma yöntemi, uzaktan çalışan ile patron tarafından birlikte belirlenecek.

Uzaktan çalışanın mal ve hizmet üretimi için gerekli gereç ve iş araçlarının iş mukavelesinde aksi kararlaştırılmamışsa patron tarafından sağlanması temeldir. Bu gereç ve iş araçlarının kullanım asılları ile bakım ve tamir şartları açık ve anlaşılır bir biçimde uzaktan çalışana bildirilir.

BİLGİSAYAR, CEP TELEFONU VS ARAÇLARIN BEDELLERİ KONTRATTA YAZILACAK

İş araçlarının patron tarafından sağlanması halinde, bunların personele teslim edildiği tarihteki bedellerini belirten iş araçları listesi, patron tarafından yazılı olarak emekçiye teslim edilir.

Personele teslim edilen dokümanın personel tarafından imzalı bir nüshası ise patron tarafından personel özlük evrakında saklanacak. İş araçlarının listesi, iş mukavelesi içerisinde yahut kontrat tarihinde iş kontratına ek olarak düzenlenirse ayrıyeten yazılı evrak düzenlenmesi koşulu aranmayacak.

ZARURÎ MASRAFLAR KONTRATTA YER ALACAK

İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan mal yahut hizmet üretimiyle direkt ilgili zarurî sarfiyatların tespit edilmesine ve karşılanmasına ait konular iş mukavelesinde belirtilir.

FAZLA ÇALIŞMA PERSONELİN KABULÜNE BAĞLI DAYATILAMAZ

Uzaktan çalışmanın yapılacağı vakit aralığı ve mühleti iş kontratında belirtilir. Mevzuatta öngörülen sınırlamalara bağlı kalmak şartıyla taraflarca çalışma saatlerinde değişiklik yapılabilecek. Fazla çalışma patronun yazılı talebi üzerine, emekçinin kabulü ile mevzuat kararlarına uygun olarak yapılacak.

Uzaktan çalışmada irtibatın usulü ve vakit aralığı uzaktan çalışan ile patron tarafından belirlenecek.

Patron; uzaktan çalışanı, işyerine ve yaptığı işe dair dataların korunması ve paylaşımına ait işletme kuralları ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirecek ve bu dataların korunmasına yönelik gerekli önlemleri alacak.

Patron, korunması gereken bilginin tarif ve kapsamını kontratta belirler.

Bilgilerin korunması maksadıyla patron tarafından belirlenen işletme kurallarına uzaktan çalışanın uyması mecburidir.


UZAKTAN ÇALIŞMADA İŞ GÜVENLİĞİNİ PATRON SAĞLAYACAK

Patron, uzaktan çalışanın yaptığı işin niteliğini dikkate alarak iş sıhhati ve güvenliği tedbirleri konusunda çalışanı bilgilendirmekle, gerekli eğitimi vermekle, sıhhat nezaretini sağlamakla ve sağladığı ekipmanla ilgili gerekli iş güvenliği önlemlerini almakla yükümlü olacak.

HANGİ İŞLER UZAKTAN YAPILAMAYACAK

Tehlikeli kimyasal husus ve radyoaktif unsurlarla çalışma, bu unsurların işlenmesi yahut kelam konusu hususların atıkları ile çalışma, biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan çalışma süreçlerini içeren işlerde uzaktan çalışma yapılamayacak.

OLAĞAN ÇALIŞMA UZAKTAN ÇALIŞMAYA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

İş bağı direkt uzaktan çalışma mukavelesi ile kurulabilir yahut hâlihazırda işyerinde çalışan personelin iş kontratı, emekçinin ve patronun mutabakatı halinde, uzaktan çalışma kontratına dönüştürülebilir.

EMEKÇİ TALEPLERİNİ PATRONA İLETECEK

Yönetmelikte personelin, uzaktan çalışma yapma talebi ile ilgili konular da sıralandı:

Talep yazılı olarak yapılır.

Talep işyerinde belirlenen metot doğrultusunda işverence kıymetlendirilir.

Talep değerlendirilirken, işin ve personelin niteliği gereği uzaktan çalışmaya uygunluğu ile işverence belirlenecek öbür kıstaslar kullanılır.

Talebe ait kıymetlendirme sonucunun otuz gün içinde çalışana talebin yapıldığı metotla bildirilmesi temeldir.

Talebin kabul edilmesi halinde 5 inci unsurda belirtilen konulara uygun biçimde kontrat yapılır.

Uzaktan çalışmaya geçen emekçi, ikinci fıkrada belirtilen metotla tekrar işyerinde çalışma talebinde bulunabilir. Patron, kelam konusu talebi öncelikli olarak kıymetlendirir.

Uzaktan çalışmanın mevzuatta belirtilen zorlayıcı nedenlerle işyerinin tamamında yahut bir kısmında uygulanacak olması halinde uzaktan çalışmaya geçiş için emekçinin talebi yahut onayı aranmaz.

Karar

iletişim : live:.cid.e85adaa203246898

en iyi casino siteleri en iyi casino siteleri slot siteleri beylikdüzü escortkocaeli escort bursa escort
hack forum gaziantep escort gaziantep escort bedava hesaplar